تبلیغات
بسته های آموزشی پرورش دام و طیور - اعطای نمایندگی

به نام خدا

نوین طیور از سر تا سر ایران نماینده فعال می پذیرد.

شرایط اخذ نمایندگی:

ابتدا خرید 22 بسته آموزشی به مبلغ 990,000تومان با تخفیف 15 درصدی.

خرید ماهانه به ارزش 300,000تومان.

افراد بعد از ابنکه نماینده نوین طیور برگزیده شدند :

هر بار خرید نماینده به 1,000,000توام رسید 5 درصد به تخفیف اضافه می شود تا اینکه تخفیف کلی به 30 درصد برسد.

قیمت بسته ها از 55,000 تومان تا 480,000تومان می باشد.

نوین طیور با روزنامه ها قرار داد می بندد و آگهی های خود را با ذکر نام ,شماره و شهر نمایده به نشر می رساند.

نمایده نوین طیور انحصاری می باشد یعنی فردی از شهر تهران نماینده نوین طیور باشد دیگر نوین طیور از شهر تهران نماینده نمی پذیرد.

فعلا نمایندگان نوین طیور ماهانه از 500,000تومان تا 1,500,000تومان درآممد کسب می کنند و این بستگی به تلاش نمایده دارد.

حتما لازم نیست نماینده دفتر کاری داشته باشد زیرا سفارش ها به آدرس فرستاده می شود.

سرمایه مورد نیاز جهت اخذ نمایندگی و کسب درآمد فقط 990,000 تومان می باشد.

از این جهت که مصرف گوشت در ایران زیاد کی باشد فروش بسته های آموزشی پرورش طیور و دام و طرح توجیهی جهت اخذ وام و جواز تاسیس زیاد می باشد

افرادی که دنبال کار هستید نوین طیور زمینه کار را برای شما فراهم می کند پس این گوی و این میدان.